NSSK.NL
Image default
Zakelijk

Wat leert men in een cursus OR?

Een belangrijk onderdeel van een cursus OR is de Wet op de ondernemingsraden. Hierin zijn bijvoorbeeld details uitgewerkt met betrekking tot de rechten en plichten van de werknemer en werkgever. Een cursus OR geeft een duidelijk inzicht in zulke rechten en plichten. Verder worden er daadwerkelijk rollenspellen gehouden om deze te oefenen. Hier onder vindt men een overzicht van de verschillende rechten die volgens de wet worden toegekend en die in de cursus OR worden behandeld:

  • Overlegrecht
  • Instemmingsrecht
  • Adviesrecht
  • Initiatiefrecht

Wettelijke rechten

Het overlegrecht is de eerste op de lijst. Dit houdt in dat er met de werkgever overlegd mag worden over bepaalde onderwerpen die het bedrijf aangaan. De werkgever heeft dan ook geen keuze om in dit overleg mee te gaan. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat de OR (zoals ook aan bod komt in de cursus OR) bespreekt hoe het er aan toe gaat op de werkvloer. Verder wordt de medezeggenschapsraad ook bij het proces van belangrijke beslissingen betrokken, zodat er eventueel een mogelijkheid is tot inspraak.

Andere drie rechten bij de OR

Het adviesrecht verschilt enigszins van bovenstaande. Dit houdt in dat als er belangrijke beslissingen genomen moeten worden, dat er dan contact moet zijn tussen de raad en de werkgever. Zo wordt een bepaalde mate van inspraak gegarandeerd. Het kan natuurlijk zo zijn dat de baas niet mee gaat in het advies dat hij of zij krijgt, maar dan moet er een schriftelijke verklaring komen over de “waarom” vraag. Ten slotte is er het initiatiefrecht. Dit houdt in dat de raad adviezen en ideeën mag aandragen richting de werkgever. Zo is er een bepaalde betrokkenheid bij het bedrijf, of deze nou groot of klein is. Dit geeft een overzicht van te leren kwaliteiten en wetten.

http://www.academy4-or.nl/