NSSK.NL
Image default
Banen en opleidingen

Re-integratiebureaus: strakke sturing op ziekte leidt tot steeds meer arbeidsconflicten

Het aantal arbeidsconflicten rondom langdurig zieke werknemers is het afgelopen jaar fors gestegen. Dit melden re-integratiebureaus en Stichting Achmea Rechtsbijstand onlangs in haar juridische barometer 2016 – 2017. Zo waren er in 2015 nog 2.936 arbeidsconflicten rondom ziekte- en re-integratie en steeg dit aantal in 2016 naar 3.147.

Hoge werkdruk en veeleisende banen zorgen er steeds vaker voor dat werknemers uitvallen met een burn-out. Een werknemer die langdurig ziek is gaat een traject in waarbij samen met de arbo-arts gekeken wordt wat er gaande is en in hoeverre er weer kan worden teruggekeerd op werk. De conflicten ontstaan vaak doordat werkgevers de werknemers (te) snel weer aan het werk willen na een periode van ziekte. Ook kunnen werknemers niet altijd op begrip van hun werkgever rekenen wanneer de oorzaak van de ziekte stress-gerelateerd en dus lastiger meetbaar is. Werkgevers onderschatten de ernst van de ziekte en vinden dat de werknemer wel weer aan het werk kan, terwijl de werknemer zich niet serieus genomen voelt en zich als gevolg steeds meer distantieert van de werkgever. Deze situatie draait vaak uit op een arbeidsconflict, wat voor werkgever en werknemer niet alleen een onprettige situatie is, maar bovendien ook onnodig.

Het advies is daarom ook om de hulp in te schakelen van tweede spoor re-integratie specialisten bij langdurige ziekte. Werkgevers dringen namelijk niet alleen aan op herstel door de hoge kosten die een zieke werknemer met zich meebrengt, vaak voelen zij ook de hete adem van het UWV in hun nek. Want wanneer een werknemer 2 jaar ziek is en het UWV bepaalt dat de werkgever onvoldoende gedaan heeft voor het herstel, dan kan de werkgever een loonsanctie opgelegd krijgen. Een re-integratie of outplacementbureau kan een werkgever adviseren in een traject van een langdurig zieke werknemer. Outplacement- en re-integratiebureaus zijn op de hoogte van de verplichtingen van de werkgever en werknemer die het UWV voorschrijft. Bovendien kan een outplacementbureau advies geven over de stappen die u als werkgever het beste kan zetten, waardoor de ziekte van een werknemer niet hoeft uit te lopen op een arbeidsconflict.

https://www.spoor2reintegratiespecialist.nl