NSSK.NL
Image default
Bedrijven

Letselschade door een gebrekkige collega: wie is verantwoordelijk?

Weet u of uw collega op het werk een ongeval heeft veroorzaakt waardoor u letsel oploopt? In de meeste gevallen is de situatie zo dat de veroorzaker niet (alleen) uw collega maar (ook) de werkgever aansprakelijk is voor letselschade. Zelfs als de persoon die het letsel heeft veroorzaakt echter geen werknemer van uw bedrijf was, werkte hij of zij bijvoorbeeld als uitzendkracht of als zelfstandige. Om schadevergoeding te krijgen, kunt u zich wenden tot (de verzekeringsmaatschappij van) uw werkgever. Het is raadzaam dat u zich laat vertegenwoordigen door een advocaat die gespecialiseerd is in letselschade.

 

Wettelijke aansprakelijkheid ongeval met collega veroorzaakt door

Uw werkgever kan aansprakelijk worden gesteld voor de fouten van werknemers of een ondergeschikte (zoals een zelfstandige of een uitzendkracht) in het geval dat de kans op een fout werd gemaakt door het gezag van de werkgever, of wanneer de werkgever invloed had op de handelingen waardoor de fout werd gemaakt. In werkelijkheid bent u als werkgever aansprakelijk voor bijna alle ongevallen die tijdens werktijd plaatsvinden.

Als een collega zich schuldig maakt aan een onrechtmatige daad dan is de werkgever verantwoordelijk en de werknemer. Als de werkgever echter onverzekerd is of failliet gaat, kunt u nog steeds juridische stappen ondernemen tegen deze werknemer.

 

Tijdens het werk

Als het ongeval tijdens werktijd gebeurde, had de werkgever de controle over de handelingen waaraan de schuld van uw collega werd toegeschreven. Onder werktijd vallen ook ongevallen die gebeuren tijdens een rit naar het werk.

 

Letsels die tijdens pauzes worden opgelopen

Ook letsels die tijdens de pauzes ontstaan, kunnen onder de verantwoordelijkheid van uw werkgever vallen. Zo was het geval dat een werknemer tijdens de pauzes in de houdgreep van een collega werd genomen. Toen hij in de houdgreep werd genomen, raakte de werknemer vermoeid en liep hij letsel op. Volgens de rechter was de werkgever ook ten tijde van de onderbreking aansprakelijk voor gedragingen van de collega.

 

Bent u (deels) aansprakelijk?

Zelfs als u gedeeltelijk verantwoordelijk bent voor het incident is uw werkgever meestal nog steeds aansprakelijk. Er zijn uitzonderingen op deze regel als het duidelijk is dat u zich roekeloos heeft gedragen. Bijvoorbeeld als u onder invloed werkte of het incident opzettelijk hebt gepleegd.

 

Schadevergoeding eisen

Bent u als werkgever verantwoordelijk voor het door uw collega veroorzaakte letsel? Dan komt u in aanmerking voor een schadevergoeding. Om te bewijzen dat uw werknemer de oorzaak was van het ongeval onder werktijd en uw baas verantwoordelijk is voor het betalen van de schade, kunt u het beste de hulp inroepen van een deskundige jurist voor letselschade. Mocht uw bedrijf verantwoordelijk zijn voor het ongeval, dan moeten zij bijdragen in de kosten voor de rechtsbijstand die u krijgt.

Veel werkgevers zijn verzekerd voor de mogelijkheid van aansprakelijkheid bij arbeidsongevallen. Dit betekent dat zij de kosten niet alleen hoeven te dragen. Ook de afwikkeling van uw letselschadezaak loopt via de verzekeringsmaatschappij (uw werkgever en collega hebben hier niets mee te maken). Het is essentieel dat u een deskundige letselschadeadvocaat heeft om uw rechten te beschermen tegen de verzekeringsmaatschappij. Een ongevallen formulier is hierbij erg belangrijk. Deze staat geregistreerd in bijvoorbeeld een dynamische RI&E.

 

Welke letselschade kunt u claimen?

U kunt direct na het ongeval schadevergoeding eisen. Denk aan medische kosten (voor zover die wel en niet onder uw ziektekostenverzekering vallen) en verlies van inkomen, en vervoerskosten naar het ziekenhuis bijvoorbeeld. Het is ook mogelijk om bijvoorbeeld kosten op de lange termijn te vergoeden, zoals het maken van aanpassingen aan uw huis omdat u door het ongeval minder mobiel bent geworden. Heeft u psychisch of emotioneel trauma opgelopen? Dan kunt u mogelijk aanspraak maken op de schadevergoeding die u voor deze verliezen verdient.