NSSK.NL
Image default
Zakelijke dienstverlening

VvE beheerder

Een VvE beheerder is diegen die de VvE beheert. VvE betekent Vereniging van Eigenaren. Deze Vereniging van eigenaren zorgt voor het regelen van het onderhoud van het appartementsgebouw en alle andere gemeenschappelijke belangen van de eigenaren. In Nederland is het gebouw het gezamenlijk eigendom van alle eigenaars, bestuurd door een VvE. Wie een woning koopt, koopt eigenlijk alleen de grond onder de woning en wordt door natrekking eigenaar van de woning. Bij woningen die boven elkaar zitten is dit niet mogelijk, omdat deze op/boven elkaar staan. In die gevallen wordt de grond gesplitst in appartementsrechten. Als een woning in meerdere delen wordt verkocht bijvoorbeeld per kamer dan heeft de grond en het gebouw dus meerdere eigenaren, deze eigenaren gezamenlijk vormen rechtswege bijvoorbeeld de VvE beheerder. Dit betekent dat men door de koop van een kamer, appartement ook automatisch lid is van de VvE dit lidmaatschap kan je niet weigeren of opzeggen. Je kan alleen je VvE lidmaatschap eindigen door geen eigenaar meer te zijn van een appartement. Je hebt een actieve en slapende VvE. Een actieve VvE vergaderd minimaal 1 keer per jaar, alle leden maken maandelijks of jaarlijks geld over voor het reservefonds voor onderhoud. Een slapende VvE, is een VvE die niet vergaderd en het gebouw niet onderhouden. Ook hebben ze meestal geen voorzitter of bestuurder.

De VvE heeft vier verplichte organen:

–          De algemene ledenvergadering                                             –    Het dagelijks bestuur

–          De voorzitters van de (leden)vergadering                               –    De kascontrolecommissie

Als het bestuur een vergadering heeft gepland dan staan meestal deze onderwerpen op de planning:

–          De begroting voor het aangevangen of het komende boekenjaar.

–          De exploitatierekening (resultatenrekening) over het afgelopen boekjaar.

De leden van de VvE zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het onderhoud. Dit kan bijvoorbeeld het onderhoud van het dak, de gevel, trappen, gangen, liften en de cv-installatie zijn. De gemeente kan de vereniging bijeenroepen, zo kan de gemeente bijvoorbeeld voorstellen doen voor het verbeteren van het onderhoud. Elke VvE moet een onderhoudsfonds hebben voor groot onderhoud, hier moeten de leden gezamenlijk voor zorgen.

Beheerder is iets onder hoede hebben, de zorg en verantwoordelijk hebben voor iets, de beheerder is iemand die iets van een ander beheert dus iemand die verantwoordelijk is voor een ander zijn eigendom. Taken van een VvE beheerder kunnen zijn het organiseren en/of controleren van:

–          Toegangscontrole en sleutelbeheer.

–          Schoonmaak

–          Energieverbruik, energiebesparing en duurzaamheid.

–          Klachten ontvangen en storingsafhandeling

–          Assistentie bij contractonderhoud

http://www.intenda.nl/