NSSK.NL
Image default
Dienstverlening

De conditiemeting van het pand is belangrijk

Om het onderhoud van de gemeenschappelijke zaken te regelen aan een pand kan er een MJOB opgesteld worden. Dit is een begroting op basis van het meerjaren onderhoudsplan. De begroting geeft alle prijzen weer van de eventuele herstelwerkzaamheden of de vervanging van onderdelen van het complex. Bij het opstellen van dit plan zullen er eerst foto’s gemaakt worden van de huidige staat van het complex. Alle onderdelen zullen bekeken worden die eventueel in de toekomst vervangen moeten worden. Wat kost een MJOP hangt af van de grootte van het pand en de eventuele onderdelen die vervangen moeten worden. In het plan staat onder andere het bouwdeel beschreven. Dit is het onderdeel aan het pand dat een herstel of vervanging nodig heeft. Daarnaast staat het cyclus ook beschreven, wat inhoudt na welke tijdsperiode er een eventuele controle moet plaatsvinden. Tot slot zullen alle kosten zichtbaar zijn. Dit biedt als voordeel dat er een heldere begroting gemaakt kan worden, waardoor de vereniging van eigenaars achteraf niet voor verrassingen komt te staan over de te hoge kosten. Hierbij is het wel van groot belang dat alle bouwdelen in het plan opgenomen dienen te worden. In de meeste gevallen wordt er een plan voor 10 jaar gemaakt. Echter moeten dan wel de onderdelen die langer dan tien jaar meegaan ook worden opgenomen in dit plan. Dit heeft als voordeel dat er teruggekeken kan worden wanneer het laatste herstel is geweest en wanneer de volgende herstelronde moet plaatsvinden. Er wordt het advies gegeven om van tevoren ook een conditiemeting te houden. Er wordt dan gekeken naar de huidige kwaliteit van de onderdelen. Het kan namelijk ook zo zijn dan een onderdeel direct al vervangen moet worden. Door dit op tijd op te merken kan er verdere verrotting voorkomen worden wat uiteindelijk ook in de kosten terug te zien zal zijn.

http://www.laan35.nl/